TAPESTRY

Tapestry er en serie af billeder, hvor delvist overlappende baner af tape er klæbet henover tyk karton. 2014 /
Tapestry: a seria of Collages made with partly overlapping lanes of tape adhered over thick cardboard. 2014