MUNNEN FULL AF GRUS

Munnen Full av Grus

CirkulationsCentralen, Malmø, Sweden 2008.
Press Release

Uden titel/Untitled, 2008
vægtegning – elastikker, tegnestifter / wall drawing – rubber band, drawing pins (variable size) 254 x 230 x 142 cm – photo: Catrin Anderson
Detail – photo: Catrin Anderson
Uden titel/Untitled 2008
elastikker, plastiksnor, sytråd, papir, jerntråd / rubber band, plasticstrings, sewing thread, paper, wire – 120 x 150 x 10 cm – photo: Catrin Anderson
photo: Catrin Anderson
Uden titel – skulptur/Untitled – sculpture, 2008
plastiksnor, papir, tusch, kridt, elastikker / plasticstrings, paper, ink, crayon, rubber band – 180 x 50 x 42 cm – photo: Catrin Anderson
Uden titel/Untitled, 2007
12 tegninger – tusch, farvekridt, gouache på papir / 12 drawings – indian ink, crayon, gouache on paper – 52 x 61 cm – photo: Catrin Anderson
Uden titel/Untitled, 2008
ståltråd, plastiksnor, elastikker og elektrisk pære / wire, plasticstrings, rubber band and electrical bulb – 62 x 39 cm – photo: Catrin Anderson
Uden titel/Untitled, 2007
52 x 61 cm – tusch på papir / indian ink on paper – 52 x 61 cm – photo: Jeppe Sørensen
Uden titel (gækkebrev)/Untitled ( Easter-letter), 2008 papirklip, pap / paper-cut, cardboard – 37 x 52 cm