Mette Høyen Andersen

“Mette Høyen Andersen har i mange år arbejdet med tegningen som selvstændigt medie. Det eksperimenterende er et vigtigt udgangspunkt for værkerne, både når der er tale om gennembearbejdede værker, og når tegningen fastholdes indenfor skitsens mere åbne og løse struktur.. Kroppens bevægelse i værkstedet, rytme og gentagelse er væsentlige elementer i værkerne. Tegningerne kan ses som en art indre og ydre landskaber, kortlægninger og omskrivninger af former og strukturer i omverdenen, der frisættes i tegningen og får selvstændig betydning. Tegningerne forbinder sig til erindringer og har et fortællende og poetisk udtryk.”
Caroline Marott Clausen, 2006

“Mette Høyen Andersen has worked with drawing as a unique media for many years. Experimenting is an important sett off, both when speaking of thoroughly prepared works and the works characterized by sketch´s more open and loose structure. The body´s movement in the studio, rythm and reiterations are important elements in the works. The drawings can be seen as a kind of inner and outer landscapes, mappings and paraphrases of forms and structures in the surrounding world that are set free and get their own meaning in the drawings. The drawings are connected with memories, and they have a narrative and poetic expression.”
Caroline Marott Clausen, 2006.