Høy vs Bred – 2009

Høy vs Bred – 2009

A collaboration between Vibe Bredahl and Mette Høyen Andersen.
Published by Hurricane
ISBN 978-87-7669-023-6