Wall To Wall – Rhythm And Poetry

Filosofgangen, Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design, Odense 2008
Uden titel/Untitled, 2008
Elastikker, plastiksnor/Rubber bands, plasticstrings - 220 x 400 x 6 cm
Uden titel/Untitled, 2008
Elastikker, plastiksnor/Rubber bands, plasticstrings - 220 x 400 x 6 cm
Uden titel/Untitled, 2008 / Detail
Uden titel/Untitled, 2008 / Detail
Uden titel/Untitled, 2008

Elastikker, kalke, pastelkridt/Rubber bands, tracing paper, crayon - 170 x 350 x 4 cm

Uden titel/Untitled, 2008
Uden titel/Untitled, 2008 / Detail
Uden titel/Untitled, 2008 / Detail